Zeszyty Programu TOP 15

Rola sieci kontaktów w procesie zakładania oraz rozwoju start-upów

Urbaniak, Daniel

173.81 KB

pobrano 1141 razy

Abstrakt

Dynamicznie rozwijające się start-upy przyciągają obecnie coraz większą uwagę. Jednym z czynni
ków
ich sukcesu są sieci kontaktów, składające się z więzi zarówno osobistych, jak i profesjonalnych.
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób relacje społeczne wpływają na proces rozwoju star
t-upów przez zwiększenie ich konkurencyjności oraz zmniejszenie niepewności przedsiębiorców.
Przedstawiono również zalety wykorzystywania sieci kontaktów z punktu widzenia przedsiębiorców.
Zaprezentowane w artykule wnioski zostały oparte na analizie danych empirycznych zgromadzonych
na podstawie słabo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami w Polsce
oraz w Hongkongu.
Jedną z niespodziewanych przeszkód napotkanych w trakcie przeprowadzania wywiadów była nie
chęć przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i Hong Kongu do wyjawiania ich doświadczeń związanych z wykorzystywaniem sieci kontaktów, co znacznie utrudniło pozyskanie danych. Odpowiednie
pokierowanie wywiadem umożliwiło jednak zdobycie cennych informacji i dokonanie analizy mechanizmów
wpływu sieci kontaktów na działalność start-upów. Co więcej, należy podkreślić, że korzyści
wynikające z wykorzystania sieci kontaktów są znaczące i zróżnicowane

Metadane

Czasopismo Zeszyty Programu TOP 15 
Tom 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język en
Paginacja 11-37