Prakseologia

Działania przedsiębiorcze a prakseologia i etyka

Gasparski, Wojciech

Akademia Leona Koźmińskiego

152.83 KB

pobrano 1325 razy

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe elementy działań przedsiębiorczych rozpatrywanych z punktu widzenia prakseologii oraz etyki, w nawiązaniu do wcześniejszych publikacji zagranicznych i krajowych. Zarysowano prakseologiczne ujęcie przedsiębiorczości zarówno według prakseologii wywodzącej się ze szkoły Tadeusza Kotarbińskiego, Odnotowano zagadnienia związane z etycznym wymiarem przedsiębiorczości, ze szczególnym uwypukleniem krytykowanych w literaturze przedmiotu manipulacji i oszustw występujących we współczesnym biznesie
i ekonomii. Odpowiedzialna przedsiębiorczość wymaga kierowania się imperatywem technologicznym, jak i prakseologii Misesiańskiej.
Przedstawiono charakterystykę przedsiębiorczości związaną z religiami monoteistycznymi,przypomniano przy tym te fragmenty
encyklik papieskich, w których nawiązują one do przedsiębiorczości.
Odnotowano zagadnienia związane z etycznym wymiarem przedsiębiorczości, ze szczególnym uwypukleniem krytykowanych w literaturze
przedmiotu manipulacji i oszustw występujących we współczesnym biznesie i ekonomii. Odpowiedzialna przedsiębiorczość wymaga kierowania się imperatywem technologicznym.

Metadane

Czasopismo Prakseologia 
Tom 2019 
Numer 161 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 5-28
DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_16
ISSN 0079-4872