Prakseologia

AI przedsiębiorczość: sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla prakseologii i etyki biznesu

Gasparski, Wojciech

Akademia Leona Koźmińskiego

143.23 KB

pobrano 902 razy

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem zagadnień związanych z przedsiębiorczością wykorzystującą sztuczną inteligencję. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty prakseologiczne i etyczne zasługujące na zainteresowanie się nimi znawców tych dyscyplin. Zachęca do tego opublikowanie przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących etyki sztucznej inteligencji zasługującej na zaufanie (Ethics Guidelines for Trustworthy AI).

Metadane

Czasopismo Prakseologia 
Tom 2019 
Numer 161 
Data wydania 12/2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 253-270
DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_26
ISSN 0079-4872