Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

The Concept of Negative Integrity: A Call for Philosophical Re-emergence of the Impeccable Judiciary

Kozłowski, Tomasz

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University

296.21 KB

pobrano 663 razy

Abstrakt

Głównym celem prezentowanego projektu badawczego jest przygotowanie inicjującej odpowiedzi na pytanie o obecny stan integralności sędziowskiej, pojmowanej jako szczyt zawodów prawniczych i samego systemu prawnego. Zastosowana w projekcie metoda wywodzi się głównie z filozofii analitycznej Oxfordu, niemniej jednak poważnie potraktowano podejście historyczne i interdyscyplinarne, a także praktykę prawniczą. Główne tezy i ich naukowe stanowiska są następujące: (i) obecnie stoimy w obliczu dezintegracji integralności; (ii) jedno z jej źródeł leży w samych podstawach głównych terminów prawoznawczych, rozumianych jako elementy wewnętrznego punktu widzenia Harta, i że istnieją fundamentalne analityczne paradoksy integralności, generujące praktyczne dysfunkcje; (iii) możliwe jest rozwiązanie głównych problemów poprzez zupełnie nowe podejście: zwrot ontologiczny w filozofii prawa, powołujący do życia ideę prawa jako koncepcji oraz nowe pojęcie integralności: „integralność
negatywna”. Pojęcie to łatwo i skutecznie można potraktować jako praktyczne wsparcie po pierwsze w poprawie integralności sędziowskiej, a po drugie w ogólnej praktyce prawniczej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 3 
Data wydania 10/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 47-63
DOI 10.7206/kp.2080-1084.471
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938