Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Prywatyzacja a outsourcing zadań państwa. Rozważania teoretycznoprawne

Serafin, Wawrzyniec

Akademia Leona Koźmińskiego

588.36 KB

pobrano 1376 razy

Abstrakt

W klasycznym podziale prywatyzacji zadań państwa przyjętym w polskiej nauce prawa wyróżniono jej dwa rodzaje: 1) prywatyzację sensu stricto i 2) prywatyzację sensu largo. Pierwsza oznacza całkowite wycofanie się z danej dziedziny aktywności przez państwo, druga – zlecenie realizacji zadań państwa podmiotom niepublicznym, przy zachowaniu roli państwa jako organizatora oraz odpowiedzialności państwa za działania podmiotów prywatnych i realizację zadań. Można jednak w praktyce obrotu odnotować przypadki, w których państwo zasadniczo wykonuje swoje zadania, a jedynie określone funkcje są przekazywane podmiotom prywatnym. Możliwe jest postawienie pytania, czy w takim przypadku mamy do czynienia z prywatyzacją zadań państwa, a jeśli tak, czy przyjmowana aktualnie typologia rodzajów prywatyzacji jest wystarczająca do opisania form, jakie przyjmuje prywatyzacja w chwili obecnej. Zdaniem autora typologię należy uzupełnić o kategorię outsourcingu, która również mieści się w zbiorze działań państwa, a którą można określić jako prywatyzację, a jednocześnie nie jest ani prywatyzacją sensu stricto, ani też sensu largo.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 1 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 137-153
DOI 10.7206/kp.2080-1084.145
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938