Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym

Piotrowski, Krzysztof

Akademia Leona Koźmińskiego

268.76 KB

pobrano 935 razy

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia Platońskiej koncepcji dobra wspólnego jako teorii znacznie bardziej odpowiadającej dobru ogółu (jako takiemu), niż współczesne teorie, które stawiają człowieka na piedestale. Poprzez odniesienia do treści Praw oraz Państwa zostanie przedstawione, że Platon postrzegał swoją ideę w państwowotwórczy sposób. Jest to bardzo trafna interpretacja troski o dobro ogółu. W tekście została także wskazana rola pierwiastków religijnych w treści Platońskiej koncepcji.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 10 
Numer 1 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 136-152
DOI 10.7206/kp.2080-1084.177
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938