Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Dyskryminacja jako przejaw niewłaściwego administrowania w postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Stępień-Młot, Aneta

Uniwersytet Warszawski

624.11 KB

pobrano 359 razy

Abstrakt

W artykule przedstawiono wycinek działalności instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich odnoszącej się do niewłaściwego administrowania organów unijnych w dziedzinie równego traktowania. Analizie poddane zostały najważniejsze zagadnienia związane z nieprzestrzeganiem zakazu dyskryminacji – zasady ogólnej prawa UE – przez instytucje i organy unijne. Zaprezentowano ewolucję zakresu ochrony praw jednostek w działalności systemu instytucjonalnego UE. Sformułowano próbę oceny, czy proces ten przebiega w sposób satysfakcjonujący, czy też wymagane są radykalne zmiany w podejściu do przedstawionego problemu.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 2 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 131-150
DOI 10.7206/kp.2080-1084.155
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938