Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Wpływ parlamentów narodowych na Komisję Europejską podczas procedury żółtej kartki w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników

Wysocka, Małgorzata

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego

329.26 KB

pobrano 214 razy

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości oddziaływania parlamentów narodowych na Komisję Europejską w ramach procedury żółtej kartki. Badania opierają się na aktywności parlamentów narodowych wybranych państw Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej w okresie między ogłoszeniem wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług a decyzją Komisji dotyczącą podtrzymania tegoż wniosku. Analizie poddane zostały trzy zmienne dotyczące państw wybranych do analizy, tj. interes gospodarczy, spójność przedstawianych przez parlamenty stanowisk oraz aktywność parlamentów, w tym ich członków, na arenie międzynarodowej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 3 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 91-111
DOI 10.7206/kp.2080-1084.322
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938