Coaching Review

Przestrzeń zarządzania i wpływu na ludzi

Włodarski, Włodzimierz

442.31 KB

pobrano 18 razy

Abstrakt

Określanie granic władzy nad ludźmi i możliwości, jakie się w tej mierze posiada, nie są do końca uświadamiane. Interesujące jest zatem, co można nakazać i zakazać ludziom, a czego zakazać i nakazać nie można. Bardzo często w odpowiedzi na to pytanie mamy dwie skrajności: można wszystko lub nie można niczego nakazać.
Głównym zamierzeniem, które chcę zrealizować w niniejszym artykule, jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zasad i podstaw, na których opiera się zarządzanie ludźmi. Chcę wyjaśnić zasadnicze założenia, które wpływają na skuteczne lub nieudane postępowanie z ludźmi. Granice władzy i granice wolności ludzi są obszarami, które warto nauczyć się rozpoznawać bardziej świadomie i precyzyjnie.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2010 
Numer 1 
Data wydania 2010 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 87-107
ISSN 2081-7029