Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Władza a kultura

Wołpiuk, Waldemar Jan

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 1 
Data wydania 2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 306-334
DOI 10.7206/kp.2080-1084.288
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938