Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej będącej znamieniem czynu zabronionego kilka ogólnych uwag natury konstytucyjnej

Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 272-290
DOI 10.7206/kp.2080-1084.373
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938