Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Na pograniczu dyscyplin

Koźmiński, Andrzej K.

Kozminski University

241.83 KB

pobrano 867 razy

Abstrakt

Pod koniec pierwszego ćwierćwiecza XXI w. rzucają się w oczy narastające dysfunkcje i patologie wielkich systemów oraz ich elementów, a zarazem, za pośrednictwem wszechobecnych związków i zależności wzajemnych, całych mgławic mniejszych podmiotów łącznie z rodzinami i mini firmami. Autor stawia pytanie, czy nie należałoby powrócić do niektórych założeń, instrumentów i metod podejścia systemowego z lat 50., 60. i 70. XX w., które według zamierzeń jego twórców miało
umożliwiać uzdrawianie wielkich systemów. Czy osiągnięcia badawcze ostatnich dziesięcioleci pozwalają wypełnić te luki poznawcze, które zdecydowały o niepowodzeniach podejścia systemowego w ubiegłym wieku? Owe luki to przede wszystkim społeczne mechanizmy funkcjonowania zorganizowanych systemów. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dokonał się w tym obszarze ogromny postęp głownie dzięki badaniom interdyscyplinarnym i prowadzonym w ramach wyłonionych w ostatnich latach dyscyplin „hybrydowych”, takich jak socjologia i psychologia
ekonomiczna, organizacji i zarządzania czy ekonomia behawioralna lub finanse behawioralne, nowoczesna ekonomia polityczna, ale także hybrydowe nauki prawne, takie jak ekonomia, socjologia i polityka prawa, nauki polityczne i analizy strategiczne. Zdaniem Autora potrzebna jest próba swoistej reaktywacji podejścia systemowego w zastosowaniu do diagnostyki i uzdrawiania, czyli przeprojektowywania systemów organizacyjnych, a właściwie dynamicznych powiązań w sieci. Konieczna jest modyfikacja klasycznej procedury analizy systemowej i dostosowanie jej do specyfiki zmiennych układów powiązań sieciowych w XXI wieku.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Data wydania 07.2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 9-19
DOI 10.7206/kp.2080-1084.377
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938