Coaching Review

Efekt motyla, jednostka jako system i metody pracy z systemami klienta w coachingu

Szewczyk, Aleksandra

Uniwersytet Gdański

299.07 KB

pobrano 270 razy

Abstrakt

W części teoretycznej zostaną przedstawione: paradygmat systemowy i zmiana paradygmatu, teoria systemów według L. von Bertalanffy’ego, teoria chaosu oraz zasada nieliniowości. Autorka pokazuje jednostkę jako system, związki teorii systemów z coachingiem oraz zastosowania podejścia systemowego w coachingu, które zachęcają klienta do wykorzystania własnej zdolności do generowania opcji i dokonywania wyborów, których celem jest wzrost potencjału. W części praktycznej zostaną pokazane metody pracy z systemami klienta przez zastosowanie autorskiego modelu: efekt motyla do pracy w coachingu stworzonego na podstawie teorii naukowych oraz podejścia systemowego w coachingu.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Numer 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 210–236
DOI 10.7206/cr.2081-7029.67
ISSN 2081-7029