Coaching Review

Z praktyki coacha – szanse i słabości coachingu prowadzonego przez coacha wewnętrznego

Dąbrowska, Anna

666.35 KB

pobrano 468 razy

Abstrakt

Artykuł stanowi autorską refleksję coacha wewnętrznego na temat prowadzenia coachingu w organizacji. Autorka zwraca uwagę na kilka bardzo istotnych czynników wpływających na jakość coachingu prowadzonego w organizacji, takich jak: niejednolite rozumienie pojęcia „coaching” wewnątrz organizacji; rozważenie momentu stosowania coachingu w procesie rozwoju pracownika; sposób prowadzenia w organizacji naboru na coaching; a także kwestii dotyczącej tego, na co zwracać uwagę przy wypracowywaniu zasad współpracy z przełożonym osoby kierowanej na coaching oraz jak utrzymać ciągłość pracy coachingowej w ramach zawartego kontraktu.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2010 
Numer 1 
Data wydania 2010 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 123-135
ISSN 2081-7029