Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Problem polityczności orzecznictwa z perspektywy rozumienia polityczności jako sfery wspólnych wartości. Wstęp do neoklasycznej koncepcji prawa

Barut, Arkadiusz

Uniwersytet Wrocławski

300.97 KB

pobrano 575 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problemu polityczności orzecznictwa poprzez rekonstrukcję
sposobów ujmowania związku prawa z wartościami politycznymi we współczesnym dyskursie filozoficzno-prawnym. Analizowany problem ujęty został z perspektywy koncepcji prawa, która uznaje prawo za praktykę określonej wspólnoty politycznej. Autor podejmuje próbę rekonstruowania współczesnego myślenia o polityczności prawa odrzucającego paradygmat woluntarystyczny i indywidualistyczny, a przyjmującego paradygmat fronetyczny i wspólnotowy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 3 
Data wydania 11/2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 32-49
DOI 10.7206/kp.2080-1084.394
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938