Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Koncepcja nomosu – kilka uwag

Zajadło, Jerzy

University of Gdansk

406.92 KB

pobrano 625 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza pojęcia nomos w jego historycznym rozwoju w greckim
antyku – od archaicznego okresu czasów Homera aż po szczyt ateńskiej demokracji
czasów Demostenesa. Autor stawia tezę, że ta ewolucja od nomos jako synonimu
ogólnego pojęcia porządku do nomos jako synonimu prawa pozytywnego odzwierciedla proces stopniowej jurydyzacji polityki. Na tym tle przedstawiono w artykule recepcję omawianego pojęcia we współczesnej filozofii polityki, zwłaszcza w pracach Carla Schmitta i Giorgio Agambena. Autor stawia tutaj drugą główną tezę opracowania – wykorzystanie pojęcia nomos w teologii politycznej Carla Schmitta jest przykładem procesu odwrotnego, dejurydyzacji polityki.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 3 
Data wydania 11/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 143-161
DOI 10.7206/kp.2080-1084.400
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938