Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Praworządność w Unii Europejskiej – garść refleksji ze szwedzkiej perspektywy

Amberg, Jan Henrik

240.56 KB

pobrano 774 razy

Abstrakt

Praworządność stanowi jedną z podstawowych wartości UE, a kwestie z nią związane stały się jednym z głównych priorytetów nie tylko unijnej agendy, ale także polityki unijnej większości krajów członkowskich, wśród nich Szwecji. Przyczyniają się do tego coraz ściślejsza integracja, uzależnienie funkcjonowania całej Unii od tego jak działa wymiar sprawiedliwości w krajach członkowskich oraz niepokój o stan praworządności w tych krajach. W ostatnich latach Unia zaczęła stosować już wcześniej istniejące instrumenty, których celem jest kontrola i poprawa przestrzegania praworządności (w tym art. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), oraz przyjęła nowe – europejski mechanizmu na rzecz praworządności i rozporządzenie w sprawie warunkowości, związane z nowym budżetem unijnym. Potrzeba wypracowania skutecznych procedur oceny stanu praworządności i utrzymywania podstawowych standardów wymiaru sprawiedliwości we wszystkich krajach unijnych staje się coraz bardziej aktualna i pozostaje dla rządu szwedzkiego jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się Unia Europejska.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 13 
Numer 1 
Data wydania 3/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 179-190
DOI 10.7206/kp.2080-1084.434
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938