Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Unia Europejska – wspólny los Polski i Litwy, czy indywidualne wyzwanie?

Gardocka, Teresa Jagiełło, Dariusz

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

212.29 KB

pobrano 267 razy

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę przedstawienia sytuacji Polski i Litwy po wejściu do Unii Europejskiej oraz ewolucji oceny społecznej przynależności do Unii przez Polaków. Szczególnie istotnym momentem jest przejście od spojrzenia na Unię z punktu widzenia korzyści materialnych wiążących się z akcesją do patrzenia na wspólnotę europejską jako wspólnotę wartości, stanowiącą gwarancję europejskiej solidarności i wyrównania szans, także w sferze materialnej. Autorzy rozważają kwestię, czy zauważalne w Polsce nastroje narodowe (nacjonalistyczne) i roszczeniowe wobec państw starej unii stanowią zagrożenie dla akceptacji wspólnych wartości i roli Polski we wspólnocie.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 13 
Numer 1 
Data wydania 3/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 271–280
DOI 10.7206/kp.2080-1084.440
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938