Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne

Amberg, Jan Henrik Skórzewska-Amberg, Małgorzata

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji | Akademia Leona Koźmińskiego

283.96 KB

pobrano 502 razy

Abstrakt

Pandemia COVID-19, stawiając społeczeństwa i rządy w sytuacji pod każdym względem wyjątkowej, nie pozostała bez wpływu na porządek prawny poszczególnych państw. Z jednej strony wymusiła podejmowanie szybkich i zdecydowanych działań, z drugiej – konieczność wnikliwej oceny oraz ważenia kosztów i konsekwencji, zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, stosowanych środków, które często wiązały się z ograniczaniem konstytucyjnie gwarantowanych swobód obywatelskich. Choć z pozoru Szwecja wybrała odmienną od innych krajów Europy drogę postępowania w trakcie pandemii, utrzymując życie społeczne w dużym stopniu bez zmian, to jednak w swej istocie strategia ta nie różniła się nadmiernie od stosowanych w innych krajach. Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań przyjętych w Szwecji oraz analiza szwedzkiej strategii na tle konstytucyjnych swobód obywatelskich.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 3 
Data wydania 10/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 144-158
DOI 10.7206/kp.2080-1084.477
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938