Coaching Review

Co jest dobrem? Autonomiczny i paternalistyczny styl zarządzania

Negri, Artur

Uniwersytet Warszawski

132.43 KB

pobrano 278 razy

Abstrakt

Autor przedstawia istotę autonomicznego i paternalistycznego stylu zarządzania. Nawiązuje do obecnego w polskich firmach modelu folwarcznej kultury organizacyjnej, jako esencji paternalistycznego stylu zarządzania, który charakteryzuje się przymusem i pełnią władzy nad pracownikiem. Autor konstatuje, że budowanie firmy na uzależnianiu od siebie swoich podwładnych nie opłaca się. Opłaca się natomiast autonomiczny styl zarządzania, charakteryzujący się chociażby takimi zachowaniami w stosunku do podwładnych jak zaufanie czy szacunek. Taki styl zarządzania koresponduje zarazem w sposób bezpośredni z podejściem coachingowym.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2014 
Numer 6 
Data wydania 2014 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 6-14
DOI 10.7206/cr.2081-7029.11
ISSN 2081-7029