Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce

Wieczorek, Mariusz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

304.12 KB

pobrano 369 razy

Abstrakt

Przywrócenie służby publicznej w Polsce stało się jednym z istotnych czynników wpływających na intensyfikację badań naukowych nad charakterem prawnym stosunków zatrudnienia w administracji publicznej. Ramy debaty w języku prawniczym wyznacza pojęcie prawa urzędniczego, którego zakres przedmiotowy oraz umiejscowienie w systemie prawa nie doczekało się powszechnej akceptacji. Prawo urzędnicze bywa zatem kwalifikowane jako część prawa pracy albo prawa administracyjnego, przy czym linię demarkacyjną poglądów w tym zakresie wyznacza przede wszystkim specjalizacja naukowa badacza. Artykuł jest głosem w debacie o przynależności gałęziowej prawa urzędniczego. Przyjęto, że o kwalifikacji stosunków prawnych do prawa pracy albo prawa urzędniczego przesądza podstawa jego nawiązania. Stąd analizie poddano umowę o pracę, powołanie mianowanie i wybór, jako akty kreujące prawny stosunek zatrudnienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawo urzędnicze jest częścią prawa pracy, a regulowane przez nie stosunki zatrudnienia są szczególnymi, ze względu na rodzaj pracy osób objętych prawem urzędniczym, stosunkami pracy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 3 
Data wydania 2022 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 168–183
DOI 10.7206/kp.2080-1084.547
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938