Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego

Czarnecki, Michał

Akademia Leona Koźmińskiego

280 KB

pobrano 633 razy

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest kwestionowanie ważności umowy o pracę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z kontrolą podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, który wynika z posiadania statusu pracownika. W pierwszej kolejności omówione są kwestie pozorności umowy o pracę, a także czynności sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście prawa, czy też sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Wskazane są również dokumenty i informacje, o które najczęściej zwraca się organ rentowy, a także identyfikowane sytuacje szczególnie dokładnie rozpatrywane w ramach postępowań wyjaśniających. W dalszej części artykułu analizowane są kwestie: istnienia stosunku pracy, zatrudniania osób bliskich, problemu wysokości wynagrodzenia, umowy zawartej w celu zgłoszenia do ubezpieczenia, a także pracowników w ciąży lub przed emeryturą
W końcowej części artykułu formułowane są konkluzje dotyczące m.in. najczęściej
przytaczanych w postępowaniu argumentów przemawiających za lub przeciw
istnieniu stosunku pracy, a także wskazanie praktyk korzystnych dla spierających
się z organem.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 8 
Numer 3 
Data wydania 9/2016 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 20-40
DOI 10.7206/kp.2080-1084.117
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938