Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Monitoring w miejscu pracy – refleksje na tle aktualnego stanu prawnego

Kuba, Magdalena

Akademia Leona Koźmińskiego

332.42 KB

pobrano 481 razy

Abstrakt

Celem niniejszego studium jest podjęcie próby oceny obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym monitoringu w miejscu pracy. Wyjaśniwszy źródła uprawnień kontrolnych pracodawcy, autorka koncentruje swe rozważania na ustaleniu granic owych uprawnień. W związku z tym formułuje warunki dopuszczalności kontroli pracownika, opierając się na analizie nie tylko przepisów prawa pracy, ale także regulacji konstytucyjnych, cywilnych i administracyjnych.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 6 
Numer 1 
Data wydania 3/2014 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 559–570
DOI 10.7206/kp.2080-1084.68
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938