Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Długoterminowa umowa o pracę na czas określony

Kacprzyk, Michał

Akademia Leona Koźmińskiego

289.6 KB

pobrano 338 razy

Abstrakt

Jedną z naczelnych zasad kształtujących stosunek prawny między stronami jest zasada swobody umów. Pomimo iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, jego treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku pracy, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powinny zatem istnieć uzasadnione lub racjonalne przesłanki do zatrudnienia pracownika w ramach długotrwałej, terminowej umowy o pracę i to za krótkim dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Oznacza to, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów długoletnia umowa o pracę jest dopuszczalna, ale jej zasadność jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 6 
Numer 1 
Data wydania 3/2014 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 511–520
DOI 10.7206/kp.2080-1084.65
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938