Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Combating the Illegal Employment of Third-Country Nationals in the Member States of the European Union

Yaroshenko, Oleg M. Prokopiev, Roman Ye. Inshyn, Mykola I. Maliuha, Lesya Ju. Hnidenko, Viktoriia I.

Yaroslav Mudryi National Law University | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

294.54 KB

pobrano 448 razy

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie wyczerpującej analizy ustawodawstwa dotyczącego walki z nielegalnym zatrudnieniem zarówno na ponadnarodowym poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie państw członkowskich, m.in. w Polsce, Francji i Niemczech. Główna metoda badawcza to metoda porównawczo-prawna. Pomogła ona w analizie szczególnych cech praktyki krajów europejskich w dziedzinie zwalczania nielegalnego zatrudnienia w państwach członkowskich UE, a także w zdefiniowaniu regulacji tej kwestii. Wyniki pokazują, że nielegalne zatrudnienie niszczy legalne stanowiska pracy, prowadzi do zwiększenia bezrobocia i pozbawia państwo wpływów takich jak podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne itd. Dlatego międzynarodowe deklaracje i konwencje
powinny gwarantować obywatelom państw pozaeuropejskich prawo do pracy w Unii Europejskiej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 2 
Data wydania 6/2022 
Typ Article 
Język en
Paginacja 202-218
DOI 10.7206/kp.2080-1084.531
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938