Zeszyty Programu TOP 15

Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych

Mrożek, Natalia

Akademia Leona Koźmińskiego

611.95 KB

pobrano 627 razy

Abstrakt

Dynamiczny rozwój środków masowego przekazu, wpływając na szybszą możliwość
przekazywania informacji przez media, wywołał zwiększające się niebezpieczeństwo
zagrożenia i naruszenia dóbr osobistych. Mimo obowiązku ich poszanowania, coraz częściej dochodzi do ingerencji w prawo do wizerunku. Szczególnie narażone są osoby powszechnie znane, które wzbudzają społeczne zainteresowanie. Niniejsze opracowanie stanowi próbę określenia treści prawa do wizerunku na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedstawiono również przykładowy katalog naruszeń prawa do wizerunku na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Głównym celem autorki artykułu jest ukazanie ochrony przysługującej osobom
powszechnie znanym na gruncie przepisów prawa cywilnego, których dobra osobiste zostały
naruszone w związku z bezprawnym rozpowszechnieniem ich wizerunku. Niewątpliwie
unikatową częścią tej publikacji jest część empiryczna, którą stanowi ankieta przeprowadzona wśród aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. Ankieta ma na celu przedstawienie poglądów osób powszechnie znanych związanych z zagadnieniem prawa do wizerunku.

Metadane

Czasopismo Zeszyty Programu TOP 15 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 12.2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 106-131
DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top5