Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Constitutional Defence in Vietnam: New Opportunities, Universality, and Specificity

Thang, Mai Van

Vietnam National University, Hanoi (Vietnam)

311.07 KB

pobrano 218 razy

Abstrakt

Obrona konstytucyjna jest uważana za jeden z ważnych elementów składowych państwa prawa. Bez profesjonalnego i niezależnego mechanizmu obrony konstytucyjnej trudno jest chronić konstytucję jako prawo podstawowe o najwyższym skutku prawnym. Współczesny Wietnam jest zbudowany wokół sowieckiego sposobu organizacji władzy; w związku z tym istnieje wiele nieodłącznych trudności w budowaniu i prowadzeniu profesjonalnej i niezależnej obrony konstytucyjnej. W wyniku Konstytucji z 2013 r. i Ustawy o referendum z 2015 r. możliwość ustanowienia scentralizowanego, względnie niezależnego i profesjonalnego modelu obrony konstytucyjnej w Wietnamie nigdy nie była bardziej możliwa niż obecnie. Stosując pewne główne metody badawcze, takie jak analiza normatywna i metody porównawcze, w niniejszym artykule podjęto próbę wyjaśnienia możliwości i analizy cech wietnamskiego konstytucyjnego mechanizmu obronnego w zakresie standardów uniwersalnych. W konsekwencji artykuł proponuje konstytucyjny model obrony socjalistycznego państwa prawa.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 174–190
DOI 10.7206/kp.2080-1084.601
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938