Decyzje

Decyzje uczestników teleturnieju: różnice kulturowe, racjonalność i uczenie się

Lobão, Júlio

University of Porto

244.37 KB

pobrano 995 razy

Abstrakt

W artykule przeanalizowano francuską i wietnamską wersję teleturnieju The Price is Right, korzystając z danych ze 130 odcinków. Skupiono się na grze licytacyjnej obejmującej 434 rundy i 1736 ofert. Udokumentowano, że gracze znacznie odbiegają od tego, co przewiduje model racjonalnych oczekiwań, zwłaszcza w populacji francuskiej. Ponadto okazało się, że czwarty oferent w Wietnamie wygrywa częściej niż we Francji, mimo że rzadziej stosuje optymalne strategie. Wyniki te można przypisać przyczynom kulturowym. Uczestnicy z kolektywistycznej kultury tolerującej niepewność (tj. z Wietnamu) są bardziej niechętni do podejmowania strategicznych przetargów niż osoby z kultury indywidualistycznej, unikającej niepewności (czyli z Francji). Jednak wietnamscy zawodnicy zwracają większą uwagę na szacunki poprzednich graczy i dzięki temu lepiej wykorzystują przewagę informacyjną związaną z sekwencyjnym charakterem gry. Zebrane dowody ogólnie sugerują, że kultura jest ważną, lecz pomijaną zmienną w badaniach dotyczących różnic między krajami w podejmowaniu decyzji.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Tom 2020 
Numer 34 
Data wydania 12/2020 
Typ Article 
Język en
Paginacja 5-27
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.144
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X