Decyzje

Pewne problemy z oceną racjonalności

Swistak, Piotr

University of Maryland

266.9 KB

pobrano 600 razy

Abstrakt

Różnica między predykcjami wynikającymi z teorii gier a rzeczywistymi wyborami dokonywanymi przez uczestników eksperymentów jest nadinterpretowana jako dowód na nieracjonalność graczy. W pracy rozważam pewną wersję gry ultimatum i badam jej równowagi przy różnych założeniach o preferencjach uczestników. Korzystając ze standardowego pojęcia racjonalności wykazuję, że rozbieżność między wynikiem „normatywnym” i „deskryptywnym” nie może być ustalana poprzez proste porównanie punktów równowagi gry z rzeczywistymi wyborami dokonywanymi przez ludzi.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 23 
Data wydania 6/2015 
Typ Article 
Język en
Paginacja 5-22
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.44
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X