Decyzje

Racjonalne modele rozumowania klinicznego

Rutkiewicz, Wojciech

Uniwersytet Warszawski

308.86 KB

pobrano 1349 razy

Abstrakt

Debata dotycząca medycyny opartej na dowodach (EBM) w obecnym stanie coraz częściej skupia się na filozoficznych założeniach paradygmatu ogłoszonego w 1992 roku przez Grupę Roboczą EBM. Jednym z obszarów zainteresowania badaczy jest problem rozumowania klinicznego, prowadzącego do wydania diagnozy oraz podjęcia decyzji klinicznej. W polskiej literaturze temat ten wciąż nie doczekał się wyczerpującego zaprezentowania. W niniejszym artykule dokonuję przeglądu modeli rozumowania klinicznego. Zaczynam od debaty o pojęciu racjonalności, w której wyróżniam dwa stanowiska: melioryzm i panglozjanizm. Następnie przechodzę do omówienia trzech typów ujęcia rozumowania klinicznego w perspektywie meliorystycznej. Omówienie modeli rozumowania lekarskiego z perspektywy debaty o racjonalności daje możliwość przyjrzenia się regułom rozumowania przyświecającym decyzjom klinicznym, co może mieć ciekawe konsekwencje badawcze i edukacyjne.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 32 
Data wydania 12/2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 77-102
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.132
ORCID : 10.7206/DEC.1733-0092.132
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X