Coaching Review

Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej

Muszyński, Marcin Wrona, Monika

Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

729.92 KB

pobrano 1855 razy

Abstrakt

Autorzy przedstawiają założenia teorii uczenia się egzystencjalnego autorstwa Petera Jarvisa oraz teorii uczenia się transformatywnego Jacka Mezirowa, które następnie stały się punktem wyjścia do rozważań nt. coachingu z perspektywy każdej z koncepcji. Uważa się, że swoistość danej dyscypliny naukowej, w tym przypadku andragogiki, determinuje sposób recepcji wiedzy, dlatego też uznano za ważne nie tylko wskazanie miejsca pochodzenia tych teorii, ale także naszkicowanie mapy różnych podejść teoretycznych. Na tej podstawie autorzy proponują spojrzenie na coaching przez pryzmat specyfiki procesu uczenia się.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2014 
Numer 6 
Data wydania 2014 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 30-59
DOI 10.7206/cr.2081-7029.13
ISSN 2081-7029