Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Relations of Research and Teaching in Legal Education: International Legal Framework and Selected National Solutions

Perkowski, Maciej Kraśnicka, Izabela Drabarz, Anna Zoń, Wojciech Oksztulski, Maciej Skórzewska-Amberg, Małgorzata Kwiatkowska, Ewa, M.

University of Bialystok | Kozminski University

373.96 KB

pobrano 178 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu międzynarodowych i unijnych ram prawnych dotyczących relacji pomiędzy badaniami naukowymi a nauczaniem. W celu uzyskania szerszej wizji i perspektywy porównawczej dokonano analizy regulacji wewnętrznych wybranych państw europejskich. Taki przegląd stanowi wstępną podstawę do dalszych badań i oceny obowiązującego prawa oraz jego implementacji. Artykuł stanowi podsumowanie początkowej fazy projektu badawczego poświęconego wpływowi badań prawnych opartych na projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki na edukację prawniczą.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 211–234
DOI 10.7206/kp.2080-1084.603
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938