Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Landscape of Indian Legal Research

Srivastava, Ashish Kumar

University of Lucknow, Lucknow (India)

247.48 KB

pobrano 356 razy

Abstrakt

Francis Bacon powiedział, że wiedza to władza. Tworzenie wiedzy i jej rozpowszechnianie w dużej mierze zależą od tworzenia dzieł literackich. Wielkie dzieła Szekspira, da Vinci, Homera, Picassa, Miltona, Tagore itp. były skarbnicą ludzkości. Ludzie cieszyli się tymi dziełami, inspirowali się nimi, czerpali z nich radość. Jednak tworzenie wiedzy jest zależne od wiedzy wcześniej istniejącej. Twórcy tworzą dzieło, które wymaga ciężkiej pracy, wyobraźni, kreatywności i które jest motywowane uznaniem ich pracy. Porządek prawny społeczeństwa obywatelskiego zapewnia ochronę takiego dzieła poprzez prawo autorskie i dozwolony użytek. Dozwolony użytek pozwala osobie na korzystanie z utworu poprzez należyte uznanie i odnie-sienie się do utworu. Kwestia plagiatu i nadużywania dozwolonego użytku została zaostrzona przez ludzką chciwość. Ekonomiczne implikacje naruszenia praw autorskich pogorszyły całą sprawę. Style cytowania Bluebook, Maroonbook, ALWD, APA i OSCOLA zaangażowały się w pewnego rodzaju wojnę. Systemy zarządza-nia referencjami, takie jak Zotero, Endnote, Mendeley itp. tylko podsycały płomień. Przełomowa i generatywna sztuczna inteligencja stworzyła poważne wyzwanie dla badań akademickich. W niniejszym artykule autor próbuje zagłębić wzajemne powiązania między pisaniem akademickim, badaniami, cytowaniem, prawami autorskimi, plagiatem oraz ich następstwami. Autor stara się zbadać wyzwania związane z pisaniem i badaniami naukowymi.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 3 
Data wydania 9/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 14–30
DOI 10.7206/kp.2080-1084.617
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938