Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

The Interface of Competition law and blockchain Technology: a global Perspective

Sharma, Deepankar Sharma, Vijaylaxmi Yadav, Amit Kewaliya, Vini

Centre for Competition and Business Laws Manipal University Jaipur (India) | School of Law Manipal University Jaipur (India) | Manipal University Jaipur (India)

247.49 KB

pobrano 558 razy

Abstrakt

Praworządność nie reguluje wszystkich interakcji międzyludzkich. Zdarzają się sytuacje, gdy państwo omija ograniczenia prawne, jak udokumentowała to organizacja World Justice Project. W innych przypadkach jurysdykcje mogą być sobie wzajemnie nieprzyjazne i mogą odmówić egzekwowania zagranicznych przepisów prawa. W takich sytuacjach można polegać na innych środkach zwiększania wspólnego dobra.
Na poziomie indywidualnym blockchainy budują zaufanie między stronami umowy, które mogą swobodnie dokonywać transakcji i zwiększać dobrobyt konsumentów. Równocześnie pomagają w zwiększaniu decentralizacji; do tego samego celu dążą też ustawy antymonopolowe. Blockchainy mogą jednak uzupełniać ochronę konkurencji tylko wtedy, gdy ograniczenia prawne nie utrudniają ich rozwoju. Prawo powinno więc wspierać decentralizację blockchainów, aby mechanizmy oparte na blockchainie mogły przejąć te obszary, w których prawo nie obo-wiązuje.
Mając to na uwadze, utrzymujemy, że o prawie i technologii należy myśleć jak sprzymierzeńcach – a nie o wrogach – ponieważ mają one swoje mocne i słabe strony, które się uzupełniają. Takie myślenie prowadzi do nowego podejścia typu „prawo i technologia”. Atrakcyjność tego podejścia uzasadniamy wykazaniem tego, że blockchain powoduje zwiększenie liczby transakcji poprzez budowanie zaufania (część 1) i że może ogólnie zwiększyć decentralizację transakcji ekonomicznych (część 2). Prawo powinno uwzględniać miejsce obowiązywania (część 3). W dalszej części artykułu dokonujemy podsumowania (część 4).

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 1 
Data wydania 4/2022 
Typ Article 
Język en
Paginacja 214–225
DOI 10.7206/kp.2080-1084.516
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938