Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Informacja makroostrożnościowa na rynku finansowym i jej funkcje

Fedorowicz, Magdalena

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

592.41 KB

414 downloads

Abstract

W opracowaniu dokonano analizy prawnej pojęcia informacja makroostrożnościowa i wskazano na jej podstawy prawne, doniosłość i funkcje pełnione na rynku finansowym, a w szczególności na jej znaczenie dla celu osiągnięcia stabilności finansowej i relacji klient–instytucja finansowa.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 9 
Issue 3 
Issue date 2017 
Type Article 
Language pl
Pagination 57-74
DOI 10.7206/kp.2080-1084.159
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938