Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE

Fedorowicz, Magdalena

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

595.14 KB

565 downloads

Abstract

W opracowaniu dokonano analizy prawnych instrumentów urzeczywistnienia stabilności finansowej w UE w dyrektywie 2014/59/UE oraz rozporządzeniu 806/2014 wprowadzających jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowiący II filar Europejskiej Unii Bankowej, a zarazem element konstrukcyjny poszerzający Europejską Sieć Stabilności Finansowej.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 9 
Issue 1 
Issue date 2017 
Type Article 
Language pl
Pagination 15-31
DOI 10.7206/kp.2080-1084.139
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938