Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

W poszukiwaniu presupozycji ontologicznych krytycznej nauki o prawie

Mańko, Rafał Łakomy, Jakub

University of Amsterdam | Uniwersytet Wrocławski

665.13 KB

304 downloads

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji nad presupozycjami ontologicznymi krytycznej nauki o prawie (prawoznawstwa krytycznego), rozumianymi jako zbiór założeń z zakresu ontologii społecznej, wyznaczających tożsamość tej formy ogólnej refleksji nad prawem. Artykuł postuluje wyróżnienie czterech takich założeń: założenie o polityczności świata społecznego, założenie o społecznym tworzeniu świata społecznego, założenie o paninterpretacjonizmie, założenie o istnieniu wspólnot interpretacyjnych.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 10 
Issue 2 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 447-468
DOI 10.7206/kp.2080-1084.214
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938