Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Can General Tax Law Be Stable?

Etel, Leonard

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 12 
Issue 1 
Issue date 2020 
Type Article 
Language pl
Pagination 7-21
DOI 10.7206/kp.2080-1084.359
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938