Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego

Dowgier, Rafał

Uniwersytet w Białymstoku

543.43 KB

97 downloads

Abstract

Aktualnie trwają zaawansowane prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, który wymaga uregulowania przy tworzeniu nowej kodyfikacji, jest kwestia solidarności w prawie podatkowym. Obowiązujące przepisy ogólnego prawa podatkowego odnoszą się do tego zagadnienia w bardzo niewielkim zakresie, a znaczenie przede wszystkim odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe wzrasta. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ukształtowanie zobowiązania w sposób solidarny istotnie uprzywilejowuje wierzyciela podatkowego. Skoro jednak tak się dzieje, to konieczne są mechanizmy zabezpieczające dłużników przed nadużywaniem tego instrumentu. Stosowane w prawie podatkowym w sposób odpowiedni regulacje prawa cywilnego są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają specyfiki tej gałęzi prawa. Celem opracowania jest przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia prac wskazanej wyżej Komisji.

Metadata

Journal Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Volume 9 
Issue 1 
Issue date 2017 
Type Article 
Language pl
Pagination 2-14
DOI 10.7206/kp.2080-1084.138
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938