Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?

Kaźmierczyk, Stanisław

Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

217.05 KB

pobrano 156 razy

Abstrakt

Autor podejmuje refleksję dotycząca problemów Unii Europejskiej na gruncie teorii prawa. Traktując UE z punktu widzenia problematyki metodologicznej, wskazuje na problemy poznawcze w przyjętej procedurze badawczej i postuluje stworzenie metodologii badawczej uwzględniającej m.in. kwestie przemian ustrojowych w państwach członkowskich i odpowiadające temu procesy aktualizowania UE – w tym działań i ewentualnej zmiany koncepcji Unii czy kwestie z zakresu Unii i jej państw członkowskich pozostające poza uregulowaniami prawa.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 2 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 70-81
DOI 10.7206/kp.2080-1084.151
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938