Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Swobody traktatowe a zasady prawa

Bonczkowski, Michał

Instytut Nauk Prawnych PAN

314.96 KB

pobrano 215 razy

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać podobieństwo pomiędzy rozumowaniami wypracowanymi odnośnie swobód traktatowych a ujęciem zasad prawa zaproponowanym przez R. Alexego. Swobody traktatowe z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wypracowane w toku wieloletniej działalności orzeczniczej Trybunału, posiadają szereg podobieństw do koncepcji zasad prawa zaproponowanej przez prof. Roberta Alexego. Świadczą o tym – pozycja zasad prawa w systemie prawa, możliwość stopniowalności ich wykonywania czy też odrębna metoda wychodzenia z konfliktu dwóch przeciwstawnych zasad prawa. Artykuł analizuje wybrane swobody traktatowe w odniesieniu do materii podatkowej oraz porównuje je ze schematami teoretycznymi, które zaproponował prof. Robert Alexy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 10 
Numer 4 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 7-28
DOI 10.7206/kp.2080-1084.249
ORCID Bonczkowski, M.: 0000-0001-8891-0823
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938