Decyzje

Sprawiedliwośc proceduralna, poczucie alienacji i płacenie podatków

Niesiobędzka, Małgorzata Kołodziej, Sabina

University of Bialystok | Kozminski University

240.55 KB

pobrano 157 razy

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki dwóch badań analizujących wpływ sprawiedliwości proceduralnej oraz poczucia alienacji na rzeczywiste wpłaty podatkowe w grze o dobro wspólne. W badaniu 1 stwierdzono, że niesprawiedliwy sposób ustalania reguł gry zwiększa częstość uchylania się od płacenia podatków. W badaniu 2 uchylanie się od podatków wiązało się z wywołanym u badanych poczuciem alienacji rozumianym jako przekonanie o nieskuteczności własnych działań. Wyniki badań przedstawionych w artykule wskazują wagę sposobu traktowania podatników przez system podatkowy jako czynnika kształtującego skłonność do popełniania oszustw podatkowych.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 31 
Data wydania 6/2019 
Typ Article 
Język en
Paginacja 57-71
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.121
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X