Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Ewolucja koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej („FE”) a gospodarka cyfrowa

Plichta, Aleksandra Mazurek, Urszula

241.91 KB

pobrano 98 razy

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie szeroko dyskutowanego w ostatnich miesiącach zagadnienia istnienia w danym kraju „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” podmiotu zagranicznego, które jednak wydaje się (być może niesłusznie) dotąd specjalnie nieanalizowane przez podmioty prowadzące działalność o charakterze cyfrowym celem określenia zasad opodatkowania transakcji VAT. W niniejszym artykule postaramy się dokonać analizy definicji FE w oparciu o zarówno przepisy prawa, jak i
dorobek polskiego i unijnego orzecznictwa. Jednocześnie, postaramy się więc odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na stabilność rozliczeń podatkowych podatników z branży cyfrowej może mieć praktyka organów podatkowych w zakresie intepretowania przesłanek powodujących powstanie FE. Dodatkowym zamierzeniem autorek jest próba znalezienia równowagi w obecnie prezentowanych poglądach odnośnie do FE, które to poglądy ze strony administracji podatkowej kreują wizerunek Polski jako kraju o wysoce niestabilnej praktyce podatkowej, oderwanej od logicznych argumentów i natury biznesu.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 11 
Numer 2 
Data wydania 6/2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 116-128
DOI 10.7206/kp.2080-1084.300
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938