Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Miejsce nowego modelu uniwersytetu we współczesnej gospodarce wiedzy, czyli między korporacjonizmem a systemem monistycznym

Michalski, Marek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

251.2 KB

pobrano 60 razy

Abstrakt

Celem analizy jest umiejscowienie nowego modelu uniwersytetu, jaki wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w obszarze gospodarki wiedzy i gospodarki cyfrowej. Obserwujemy aktualnie redefiniowanie paradygmatu zasobu decydującego o rozwoju gospodarczym, gdzie wzrasta rola wartości niematerialnych jako czynnika rozwoju, tj. technologii intelektualnych. Poczesne miejsce w generowaniu wiedzy odgrywają aktualnie ośrodki naukowo-
-edukacyjne. Tym samym przewartościowaniu podlega znaczenie uniwersytetu w strukturze pozyskiwania wiedzy i jej przekazywania, co wymaga wdrożenia nowych metod zarządzania jakością, kadrami, projektami na uniwersytetach. Artykuł, wychodząc z diagnozy społeczno-ekonomicznej, oparty został na analizie normatywnej przepisów wprowadzających nowy model uniwersytetu, i w oparciu o nią podejmuje próbę rekonstrukcji sposobu zarządzania wiedzą oraz oceny jego
adekwatności do wymagań, jakie stawia rozwój społeczeństwa wiedzy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Typ Article 
Język pl
DOI 10.7206/kp.2080-1084.383
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938