Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Geneza Case Method i jej wpływ na kształt amerykańskiej filozofii prawa

Srokosz, Jacek

Uniwersytet Opolski

661.33 KB

pobrano 164 razy

Abstrakt

Artykuł omawia Case Method – dominującą metodę edukacyjną stosowaną w amerykańskich szkołach prawa, która polega na nauczaniu prawa poprzez analizę orzeczeń sądowych, stworzoną w latach 70. XIX w. przez Christophusa Collumbusa Langdella. Langdell postrzegał prawo jako naukę, podobną do fizyki czy chemii, a więc jako uporządkowany system obiektywnej wiedzy. Stworzona przez niego metoda nauczania służyć miała przygotowaniu osób zajmujących się prawem w sposób naukowy. W artykule przedstawiona została koncepcja prawa Langdella, oraz wpływ, jaki jego metoda nauczania wywarła na nurty amerykańskiej filozofii prawa – klasyczną jurysprudencję oraz realizm prawniczy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 10 
Numer 2 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 283-303
DOI 10.7206/kp.2080-1084.204
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938