Coaching Review

Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów

Wnuk-Lipińska, Dorota

d.a.wnuklipinska@gmail.com

306.76 KB

pobrano 183 razy

Abstrakt

W artykule zaprezentowano teorie dotyczące procesu oraz zjawiska coachingu i przywództwa, a także coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa. Przedstawiono historię i złożoność procesu przywództwa oraz zbieżność między wymaganiami współczesnych organizacji a wzmacnianymi cechami i umiejętnościami jednostki w procesie coachingu. Zaprezentowano, na podstawie badań, metody stosowane w procesie rozwoju przywództwa w polskich organizacjach, i pokazano, które z tych metod są postrzegane przez menedżerów wyższego szczebla jako najbardziej skuteczne.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Numer 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 121–142
DOI 10.7206/cr.2081-7029.62
ISSN 2081-7029