Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Serwisy społecznościowe a kwestia konkurencji

Funta, Rastislav

Danubius University, Janko Jesenský Faculty of Law

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 193-205
DOI 10.7206/kp.2080-1084.369
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938