Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Prawniczy dataizm ex cathedra

Skibińska, Anna

Uniwersytet Wrocławski

227.5 KB

pobrano 174 razy

Abstrakt

Niniejszy tekst jest głosem w dyskusji nad stanem edukacji prawniczej w Polsce. Autorka nawiązuje zwłaszcza do artykułu A. Czarnoty M. Paździory i M. Stambulskiego, dotyczącego ukrytego programu w edukacji prawniczej, opisuje sytuację zastaną oraz przedstawia propozycje zmian, jakie należałoby wprowadzić w programach studiów prawniczych oraz w metodach nauczania przyszłych prawników. Na wybranych przykładach wskazuje, w jaki sposób można przeciwstawić się dominacji dataizmu w nauczaniu uniwersyteckim na wydziałach prawa w Polsce oraz kształcić jednocześnie zarówno kompetentnych prawników, jak i świadomych obywateli.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Data wydania 07.2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 153–163
DOI 10.7206/kp.2080-1084.387
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938