Decyzje

Co decyduje o gotowości do podejmowania działań zapobiegawczych na obszarach zagrożonych powtarzającymi się powodziami?

Tyszka, Tadeusz Konieczny, Roman

Kozminski University | Institute of Meteorology and Water Management

213.65 KB

pobrano 206 razy

Abstrakt

Zbadaliśmy postrzeganie zagrożenia powodzią przez mieszkańców regionów regularnie doświadczanych przez ciężkie powodzie oraz ich gotowość do podejmowania działań zapobiegawczych. Porównywaliśmy mieszkańców dwóch typów obszarów: terenów chronionych przez wały przeciwpowodziowe oraz terenów niezabezpieczonych przed
powodzią. Mieszkańcy obszaru chronionego przez wały przeciwpowodziowe w wyniku rzadkiego doświadczania powodzi postrzegali jej prawdopodobieństwo jako niższe i
wykazywali wyższą gotowość do podejmowania działań zapobiegawczych niż mieszkańcy z obszaru niechronionego. Podobnie jak to wynika z wielu wcześniejszych badań osobiste doświadczenia mieszkańców oraz normy społeczne zdają się determinować gotowość do podejmowania działań zapobiegawczych. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do wcześniejszych doniesień, w naszym badaniu nie znaleźliśmy żadnego związku między chęcią decydentów do podejmowania działań zapobiegawczych a czynnikami związanymi z oceną zagrożeń, takimi jak: postrzegana wielkość strat i postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Wreszcie, okazało się, że sposób pomiaru gotowości do podejmowania działań zapobiegawczych wpływa na wynik badania.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 25 
Data wydania 06/16 
Typ Article 
Język en
Paginacja 5-19
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.68
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X