Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Some remarks on the Google ECJ ruling (C-131/12)

Funta, Rastislav

Trnava University, Trnava, Słowacja

259.97 KB

pobrano 319 razy

Abstrakt

Orzeczenie C-131/12 od chwili jego wydania stało się przedmiotem dyskusji. Początkowo porażka Google’a została przyjęta z entuzjazmem, szybko jednak stało się jasne, że nadmierne szerokie rozumienie prawa do bycia zapomnianym może spowodować znaczne ograniczenie w dostępie do informacji. Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych i wolności osobistych z jednej strony, a ochrony przed kłamstwem i oszustwem z drugiej, ochrona prywatności łatwo może być odbierana jako strach przed różnorodnością opinii. W centrum zainteresowania znajduje się nie tylko wolność wypowiedzi Google’a, ale także konieczność zapewnienia swobody prowadzenia działalności gospodarczej (zarabiania), którą zmuszenie Google’a do tłumienia przepływu informacji może utrudniać. W dalszej części artykułu zawarte zostało krótkie podsumowanie decyzji Hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych (SDPA), opinii Rzecznik generalnego dotyczącej wyroku ETS oraz wskazanie kierunku przyszłego rozwoju w tym zakresie.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 6 
Numer 1 
Data wydania 3/2014 
Typ Article 
Język en
Paginacja 115–125
DOI 10.7206/kp.2080-1084.42
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938